Tvättmedel som är säkra att använda i septiksystem

Spread the love

En stor del av svenska hushåll använder sig av septikssystem för att separera vatten och slam. Nyckeln till att upprätthålla ett välfungerande septiksystem är att förstå hur systemet fungerar och sedan tänka på vilka hushållsprodukter du använder för att det ska fungera korrekt.

Septiktanksystem är något man inte precis brukar tänka på, tills de orsakar problem. En septiktank hanterar allt avloppsvatten från de hem som inte är anslutna till ett kommunalt avloppssystem.

Tvättips för ett välfungerande septiksystem

När du tvättar kläder bidrar du med en hel del vatten till systemet. Här är ett antal tips du bör följa för att förhindra att problem uppstår:

  • Försök att inte tvätta mer än en eller två maskiner per dag. Det är bättre att sprida ut tvätten under veckan i stället för att köra flera maskiner på en och samma dag, särskilt om du har en standardtvättmaskin som använder mycket vatten under varje tvätt.
  • Köp om möjligt en ny toppmatad eller frontmatad högeffektiv tvättmaskin för att ersätta din gamla tvättmaskin. Högeffektiva tvättmaskiner använder omkring 55 liter vatten vid varje tvätt, till skillnad från 110 till 150 liter vatten som en standardtvättmaskin använder.
  • För att systemet ska fungera bra bör du släppa ut tvättvattnet direkt i septiktanken. Tvål eller rester av tvättmedel kan nämligen täppa igen porerna i dräneringsfiltret vilket kan orsaka problem med systemet.
  • Normala mängder tvättme deloch blekmedel kan användas och kommer inte orsaka något stopp eller skada septiktankens bakterier. Men överdrivna mängder av tvål eller tvättmedel kan orsaka problem i septiksystemet. Många tvättmedel innehåller tensider som nonylfenoletoxilat. Tensider är ingredienser som gör tvättmedlet effektivt genom att avlägsna smutspartiklar från ytan på tyget. Dessa kemikalier kan allvarligt kontaminera grundvattnet och ytvattnet i omgivningen om de inte hanteras korrekt i ett septiksystem.
  • Tvättmedelspulver kan bilda klumpar i septiksystemet vilket minskar septiktankens kapacitet, och i allvarliga fall kan det även blockera avloppet. Billiga tvättmedelspulver kan innehålla överflödiga fyllmedel eller avhärdare. En del av fyllmedlen kan bestå av montmorillonitlera som används för att försegla smutsen. Den bästa lösningen är att använda ett flytande tvättmedel eller en tvättboll för engångsbruk utan fyllmedel som kan skada septiksystemet.
  • Hemmagjorda tvättmedelsprodukter är säkra att använda med septiksystem eftersom de inte innehåller några fyllmedel som gör att smutsen täpper igen systemet.
  • Om du upplever återkommande problem med blockeringar av ditt septiksystems dränering kan du installera ett luddfilter i tvättmaskinens avloppsledning. Det bör rengöras regelbundet och kommer att förhindra problem med septiksystemet.
  • Överväg att installera en rensbrunn för att fånga upp gråvatten från tvättmaskinen. Om du använderväxtbaserade miljövänliga tvättmedelsprodukter kan gråvattnet från tvättmaskinen användas för bevattning av gräsmattor och planteringar. Många kommuner i områden med risk för torka erbjuder utbildningar och rabatter på det material som behövs för att installera bevattningssystem för gråvatten.

Välj ett tvättmedel för ett välfungerande septiksystem

Vilken typ av septiksystem du använder avgör vilken typ av tvättmedel som är säkrast att använda. För ett konventionellt gravitationsdrivet system rekommenderas flytande tvättmedel. Men för ettventilerat septiksystemär det bättre att välja ett tvättmedel i pulverform som är säkert att använda tillsammans med en septiktank för att undvika överflödigt skum i ventilationskammaren.

.