Snabba tips för att sluta hamstra innan du ens börjat

Spread the love

Hamstrar du något i ditt hem? Visste du att en del personer är födda till att samla på saker? De är inte lata eller envist fästa vid sina ägodelar, utan de kan snarare vara genetiskt benägna att leva sitt liv som en hamster. I “Field Guide to Pack Rats: Closet Cases” belyser psykologen Randy Frost från Smith College en del av psykologin bakom hamstring, eller hoarding som det också kallas, och erbjuder ett antal utmärkta tips för att motverka dina hamstertendenser.

1. Lär dig känna igen vad hoarding innebär och vad som kännetecknar beteendet

Du är förmodligen ingen hoarder. Patologiskt samlande är en diagnos som kategoriserats i den senaste upplagan av American Psychiatric Associations Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) som en störning relaterad till OCD. (Även om en del läkare anser att denna klassifikation kan komma att ändras i framtiden).

Den har också studerats ingående av forskare. Känner du att du behöver studeras, eller behöver du kanske bara någon timme extra för att städa delar av ditt hem?

För att citera American Psychiatric Associations faktablad om OCD och relaterade störningar:

Patologiskt samlande karaktäriseras av stora svårigheter att slänga eller skiljas från ägodelar, oberoende av värdet som andra tillskriver dessa ägodelar.

Upp till 5 % av världens befolkning uppvisar ett kliniskt hoarding-beteende, eller två gånger så många som lider av ObsessiveCompulsive Disorder (OCD.) Om du tror att du har ett allvarligt problem med samlande bör du ta kontakt med en kvalificerad terapeut för att få hjälp.

Beteendet har vanligen skadliga effekter – emotionellt, fysiskt, socialt, ekonomiskt och även juridiskt – för personen som lider av störningen och personens familjemedlemmar. För personerna som lider av patologiskt samlande skiljer antalet samlade ägodelar dem från personer med normalt samlarbeteende. De samlar på ett större antal ägodelar som ofta fyller upp och skapar oreda i personens hem eller arbetsplats i så hög grad att deras ursprungliga användningsområde går förlorat.

Symptomen på störningen orsakar betydande ångest eller funktionsnedsättningar i sociala-, yrkesmässiga- eller andra viktiga sammanhang. Medan en del personer som har problem med patologiskt samlande inte är särskilt oroade av sitt beteende kan deras beteende oroa andra, såsom familjemedlemmar eller hyresvärdar.

Så, du är förmodligen ingen patologisk samlare, men du kan ha en del samlartendenser. Här är några tips som kan hjälpa personer med samlartendenser.

2. Börja långsamt

Gå inte igenom ditt hem och kasta allting i soptunnan direkt. Detta kan leda till starka känslor av ängslan och ångest. I stället kan du gå igenom ett mindre område eller samling varje vecka.

3. Hantera varje ägodel endast en gång

Lägg band på benägenheten att lägga något åt sidan ”för tillfället”. Fans av David Allens system ”GettingThingsDone” har använt sig av detta trick i flera år. Ta dig tiden att ta ett beslut om en ägodel just nu, så att du inte behöver hantera den om och om igen varje gång du bestämmer dig för att bli mer organiserad.

4. Minska dina samlingar

Om du har behållit alla dina alsterfrån barndomen kan du välja att bara spara ett eller två och kasta resten. Ett riktigt bra tips från en läsare av denna sida är att försöka rama in eller spara en sak från en kollektion, vilket gör den speciell, och sedan sälja, donera eller återvinna resten.

Samma gäller för dina barns konstverk eller samlingar. Låt dem välja två eller tre konstverk som du kan spara i en pärm eller rama in och sätta upp på väggen.