Fengshui-tips innan du köper ett nytt hus

Spread the love

Att köpa ett hus kan vara en fascinerande upplevelse, även om det ibland också ger upphov till rädslor och tvivel. Att ta hänsyn till fengshui inför inköpet kan vara en smart investering på många nivåer – det kommer att ge dig sinnesfrid och försäkra dig om att ditt hus är en bra ekonomisk investering. Bra fengshui innebär bra energier, och det attraheras folk alltid av! Det kommer också att hjälpa dig om du vill sälja huset i framtiden. Bra fengshui innebär även en god hälsa, glädje och framgångar.

Läge, område och tomtplacering

Inomfengshui är det viktigare än någonsin var huset är beläget eftersom man tar hänsyn till kvaliteten på den energi som flödar in i ditt hem. Se till att ditt hus får positiva energier från omgivningen – en ren gata, trevliga grannar, ingen Sha Chi från närliggande byggnader, ingen sluttande mark bakom huset, etc.

Generellt inom fengshui vill man att huset ska få lite andrum, och ett optimalt läge inom klassisk fengshui är på en tomt där baksidan är lite större än framsidan. Det är också bra om baksidan av huset är något högre än framsidan (bergsenergin inom fengshui), samt om tomten har bra min-tang, vilket innebär energi av bra kvalitet och en vidsträckt utsikt på framsidan av huset.

En stark entrédörr

Entrédörren är väldigt viktig inom fengshui eftersom det är därifrån huset får sin chi, eller näring i form av energi. Folk som har goda kunskaper om fengshui tittar direkt på husets fengshui-väderstreck för att se om det är placerat i någon av de tursamma fengshui-väderstrecken för familjemedlemmarna. Även om det alltid är en bra idé så bör du inte glömma att titta på alla aspekter av en stark entrédörr enligt fengshui – dess storlek och proportioner i relation till resten av huset och vägen som leder fram till det. Ibland kan du ändra en väg med dålig fengshui med några enkla justeringar av omgivningarna, och ibland får man bara bortse från att vägen inte är optimal enligt denna österländska filosofi.

Dörrens placering

Om du inte planerar att renovera huset och ändra bakdörrens läge är det bra att undvika ett hus där dörrarna är placerade mitt emot varandra. Samma fengshui-princip gäller alla dörrar i huset, men inte i samma höga utsträckning. Som en tumregel inom fengshui anses det inte vara bra om några dörrar är placerade mitt emot varandra eftersom det skapar ett starkt flöde av Chi och därmed också en förlust av bra energier.

Huvudentrén

Hur bra huset kan bibehålla och förbättra bra energier avgörs till stor del av vad som sker i huvudentrén:

  • Vad ser du så fort du kommer in i huset?
  • Om du inte ser bakdörren direkt, vad finns det annars som potentiellt kan vara dåligt planerat enligt fengshui?
  • Ser du en vägg så fort du kommer in?
  • Finns det en trappa mitt emot entrédörren?
  • Finns det en trappa mitt emot en badrumsdörr eller en garderobsdörr?
  • Har huset ett badrum på andra våningen precis ovanför entrédörren?

Om du inte planerar någon större renovering så är alla faktorer ovan viktiga att överväga när du letar efter ett bra fengshui-hus.